Ռադիո "ՄԵՆՔ"-ի ծրագրեր - Циклы радио «МENK»  -  Radio  "MENQ" programmes
ՊԱՀՈՑ - АРХИВ - ARCHIVE

ՇԱՐՔ - ЦИКЛЫ-

 

1.     Դու կարող եսТы можешь -You can
2.     Սպորտը և մենքСпорт и мы - Sport and we
3.     Ներառական կրթություն – Инклюзивное образование -
4.     Դեպի ինքնուրույնություն К самостоятельности - To the independence
5.     Մարդը և բնությունը – Человек и природа -  Man and  Nature
6.     Հոգևոր աշխարհ – Духовный мир -
7.     Սոցիալ-տնտեսական հարցեր – Социально-экономические вопросы -
8.     Հոգեբանությունը կյանքում – Психология в быту -
9.     Հաղորդումներ երեխաների համար – Передачи для детей -
10.  Աղետների ռիսկի նվազեցնում – Снижение рисков бедствий - 
11.  Նշանակալի իրադարձություններ – Знаменательные события - 
12.  Կույրերը և համակարգիչները – Незрячие и компьютеры - 
13.  Սպիտակ ձեռնափայտը՝ ընկեր և օգնական – Белая трость – друг и помошник  -
14.  Կենցաղային հարցեր – Бытовые вопросы -
15.  Հանրահայտ կույրեր – Известные слепые -
16.  Մատչելի միջավայր – Доступная среда -
17.  Խնդիր և լուծում Вопросы и решения -
18.  Իմ համալսարաններըМои университеты - My Universities
19.  Ինտերնետը և կույրերը – Интернет и слепые -  Internet and blinds
20.  Իրավաբանական աջակցություն – Юридическая помощь
21.  Սովորել շախմատ խաղալУчиться играть в шахматы
22.  Մատչելիություն. XXI դար – Досупность. ХХI век
23.  Ձայն շրջաններից – Глас из районов
24.  Բանաստեղծների մրցույթ – Конкурс поэтов 
25.  Ռադիո «Մենք»-ի համերգային դահլիճ Концертный зал радио «Менк» -
26.  Դասախոսություններ դրամահայթայթման մասին – Лекции по фандрейзингу –
27.  Անձնական կարծիք. ՀԿՄ ղեկավարները մեկնաբանում են երկրում տեղի ունեցողը Личное мнение – руководители АОС комментируют события в стране
28.  Մենք պատրաստ ենք հաղորդակցության Мы готовы общаться –
29.  Շան երկար վզափոկ -   На длинном поводке – собака
30.  ՀԿՄ պատմությունը, իրադարձություններ և մարդիկ – История, события и люди АОС –
31.  Աշխատանային շուկայի նորություններ Новости трудоустройства
32.  ՀԿՄ գրադարանի նորություններ Новости Библиотеки АОС
  33. Հատուկ մանկավարժություն - Специальная педагогика
34. ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ